صندوق ها

جم کلش رویال

راهنمای صندوق کلش رویال (صندوقها – قسمت دوم)

mohsen.rafati No Comments

تمام چیزهایی که در مورد صندوق ها در بازی کلش رویال باید بدانید

در بازی کلش رویال٬ تمام صندوقها چه آنهایی که به واسطه پیروزی در یک مسابقه کسب کرده اید و چه صندوقهایی که از طریق خرید جم کلش رویال بدست آورده اید با استفاده از قوانین از پیش تعیین شده و با چاشنی شانس برای شما کارت ها و طلا آزاد خواهند کرد. Read More

جم کلش رویال

راهنمای صندوق کلش رویال (صندوقها – قسمت اول)

mohsen.rafati No Comments

 انواع صندوق ها در بازی کلش رویال

 

قطعا مهمترین بخشکلش رویال در بازی کلش رویال بدست آوردن و باز کردن صندوق ها می باشد. چرا که شما از طریق صندوق ها امکان باز کردن کارتهای جدید و همچنین ارتقای  نیروهای خود را دارید. Read More