زمین ها

کلش رویال -آرنا 7

همه چیز در باره کارتهای Royal Arena ( آرنا ۷)

mohsen.rafati No Comments

آموزش کلش رویال ( آرنا ۷)

برای رسیدن به آرنا ۷ در بازی کلش رویال شما باید تعداد کاپ های خود را به بیشتر از ۲۰۰۰ برسانید. Read More

کلش رویال آرنا ۶

آشنایی با کارتهای Builder’s Workshop (کلش رویال آرنا ۶)

mohsen.rafati No Comments

آموزش کلش رویال (آرنا ۶ )

شما می توانید با رسیدن امتیاز ۱۷۰۰ وارد آرنا ۶ شوید. Read More

کلش رویال آرنا 5

معرفی کارتهای Spell Valley ( کلش رویال آرنا ۵ )

mohsen.rafati No Comments

آموزش کلش رویال ( آرنا ۵ )

برای رسیدن به جادویی ترین زمین کلش رویال ( آرنا ۵ ) باید شما حد اقل به کاپ ۱۴۰۰ برسید. Read More

کلش رویال آرنا 4

معرفی کارتهای Pekkas Playhouse ( کلش رویال آرنا ۴ )

mohsen.rafati No Comments

آموزش کلش رویال – آرنا ۴ ( Arena 4)  

یکی از جذاب ترین زمین های بازی کلش رویال از لحاظ کارت هایی که امکان باز شدنشان برای شما فراهم می شود شک نکنید که آرنا ۴ خواهد بود چراکه کارتهای محبوب و نسبتا مفیدی را برای شما به همراه خواهد داشت. Read More

آرنا 3

معرفی کارتهای Barbarian Bowl ( کلش رویال آرنا ۳ )

mohsen.rafati No Comments

کلش رویال – آرنا ۳ ( Arena 3 )  

همانطور که می دانید در بازی کلش رویال برای وارد شدن به یک زمین جدید باید به تعداد کاپ مشخصی برسید که برای آرنا ۳ این میزان کاپ ۸۰۰ می باشد. Read More

کلش رویال - آرنا ۲

معرفی کارتهای Bone Pit cards ( کلش رویال آرنا ۲ )

mohsen.rafati No Comments

کلش رویال – آرنا ۲  (Arena 2) 

برای رسیدن به آرنا ۲ در کلش رویال شما باید ابتدا تعداد کاپ های خود را به بیشتر از ۴۰۰ برسانید. Read More

آرنا ۱ - کلش رویال

معرفی کارتهای Goblin Stadium cards ( کلش رویال آرنا ۱ )

mohsen.rafati No Comments

کلش رویال -آرنا۱ (Arena 1) 

بعد از طی کردن مسابقه های ابتدایی که در Training Camp باید انجام دهید٬ شما وارد آرنا ۱ (Arena 1) می شوید و از این مرحله به بعد با بازیکن های واقعی و به صورت رو در رو بازی خواهید کرد. Read More

کلش رویال - training camp

معرفی کارتهای Training Camp ( کلش رویال)

mohsen.rafati No Comments

Training Camp

در بازی کلش رویال اولین زمین با نام  Training Camp شناخته می شود که در این زمین شما ۷ مبارزه خواهید داشت و به صورت کامل با حالو هوای بازی و سبک بازی آشنا می شوید٬ Read More