آشنایی با کارتهای Builder’s Workshop (کلش رویال آرنا ۶)

کلش رویال آرنا ۶

آشنایی با کارتهای Builder’s Workshop (کلش رویال آرنا ۶)

mohsen.rafati No Comment
آموزش زمین ها کلش رویال

آموزش کلش رویال (آرنا ۶ )

شما می توانید با رسیدن امتیاز ۱۷۰۰ وارد آرنا ۶ شوید.محیط این آرنا در نوع خود بسیار جالی است چراکه تم اصلی محیط آرنا ۶ چوبی و به شکل یک کارگاه بزرگ است و با وجود چرخ دنده هایی که همواره در حال چرخیدن هستند حسی مهندسی و همانطور که از اسمش پیداست Workshop (کارگاه) به شما تداعی خواهد شد.

در این آرنا به شما ۳ کارت جدید داده خواهد شد که شاید به نوعی جذاب ترین آن های Golem باشد.

البته میانگین میزان اکسیر درخواستی برای کارت های این زمین بسیار بالاست به طوری که برای کارت Golem ٬ شما باید تا رسیدن عدد ۸ در نوار اکسیر صبر کنید.

ولی با این حال شاید تنها کارتی که ارزش استفاده و صبر کردن برای آن در بین کارت های این زمین دارد همین کارت Golem باشد.

از آنجایی که شاید برای بسیاری از بازی باز ها کارتهای این زمین جذاب نباشد و تلاش کنند که هرچه سریع تر وارد آرنا بعدی شوند٬ می توانند با خرید جم کلش رویال و یا در یافت جم رایگان کلش رویال که روش بدست آوردن آن در آموزش های مربوط به صندوق ها ذکر شده٬ زمان  احساس نیاز به هر یک از کارتها آنها را از طریق خرید جم ٬ باز کرده و استفاده نماید.

در زیر هر سه کارت به شما معرفی خواهد شد.

 

کارت های کلش رویال آرنا ۶

کلش رویال

Leave a Reply